Tibetan Cane Shield with iron mounts

Tibetan Cane Shield with iron mounts

 Tibetan Cane Shield with iron mounts 

SOLD